Ξηροί καρποί Αβακιάν

Προσφορα για 24 ωρες

plain+12pack-3d
Φλαπτζακ
-100%
24,00 €
Συσκευασία προϊόντος: 12 Τεμ.


 

Όροι Χρήσης

Κατηγορία: Πολιτικές
Εμφανίσεις: 681

  

Πλαίσιο χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ανώνυμης εταιρείας Αβακιάν (www.avakian.gr) προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα την αγοράς προϊόντων από απόσταση. Τα προϊόντα προς πώληση αφορούν είδη Ξηρών Καρπών και Φρούτων, Ζαχαρώδη, Ροφήματα, Μέλι και άλλα. Οι όροι χρήσης παρουσιάζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας από τους αναγνώστες/χρήστες/πελάτες. Η εταιρεία Αβακιάν έχει κάθε δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της σελίδας χωρίς να υποχρεώνεται να ενημερώνει τους πελάτες για αυτήν.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.avakian.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως ο χρήστης αναγνωρίζει πως παραχωρεί τη συγκατάθεση του και αποδέχεται τους όρους χρήσης και ότι αυτοί περιλαμβάνουν. Οι όροι χρήσης αφορούν το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου www.avakian.gr.

1. Δικαιώματα και ιδιοκτησία 

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου (www.avakian.gr), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει πως η αποδοχή των όρων χρήσεως διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, « φόρτωση ( download ) », μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου (www.avakian.gr). Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να σεβαστεί τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας Αβακιάν και του διαδικτυακού της τόπου www.avakian.gr όπως αυτά αναφέρονται στους όρους χρήσης. Η οποιαδήποτε εκμετάλλευση και αλλοίωση του περιεχομένου χωρίς την ρητή συναίνεση της Δικαιούχου απαγορεύεται ρητά και θα διωχθεί με βάση τις ανάλογες διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας όταν η δικαιούχος εταιρεία θεωρήσει βάσιμη μία τέτοια κίνηση.

2. Υποχρεώσεις χρήστη της ιστοσελίδας

Οι υποχρεώσεις του χρήστη/πελάτη/επισκέπτη της ηλεκτρονικής σελίδας www.avakian.gr αφορούν την ένδειξη συμμόρφωσης προς τους κανόνες αγοράς προϊόντων από απόσταση.  Επίσης, περιλαμβάνουν την αποδοχή των όρων χρήσεως και οι οποίες διέπουν την αποφυγή οποιαδήποτε μορφής κατάχρησης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας.  Επίσης απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων μέσων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης

Η Δικαιούχος ανώνυμη εταιρεία Αβακιάν μέσω της ιστοσελίδας της www.avakian.gr δικαιούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκυρη ανάδειξη των προϊόντων και των περιεχομένων τους. Ο σκοπός του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι να συμβάλει στην διεκπεραίωση των αγορών προσφέροντας μια ποιοτική υπηρεσία συναλλαγής. Η Δικαιούχος εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την πιθανόν ζημία που μπορεί να προκληθεί στον επισκέπτη εξ αφορμής χρήσης της ιστοσελίδας. Η Δικαιούχος εταιρεία δεν λαμβάνει ευθύνη για λάθη που προκλήθηκαν από τον επισκέπτη στο πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας. Η Δικαιούχος εταιρεία έχει υποχρέωση τη σωστή αναγραφή των προϊόντων που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της η οποία μπορεί να σημαίνει την πιθανή διακοπή υπηρεσιών λόγω τεχνικής ή άλλης φύσεως βλάβης.

3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου www.avakian.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). 

Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες που χαρακτηρίζουν την φύση προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από τους πελάτες/χρήστες. Αυτές είναι πληροφορίες που αναφέρονται στο 'υποχρεωτικό' και 'προαιρετικό' πεδίο. Υποχρεωτικές πληροφορίες είναι εκείνες που αφορούν: - Εικονικό όνομα - Ψευδώνυμο χρήστη, - Password, - Ε-Mail. Προαιρετικές πληροφορίες είναι εκείνες που αφορούν: - Διεύθυνση, - Ταχυδρομικός Κώδικας, - Πόλη, - Νομός, - Κινητό Τηλέφωνο, - Φαξ, - Για κοπή τιμολογίων (επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ)

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους πελάτες του διαδικτυακού τόπου  δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους με μόνη εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Επίσης, η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων διατηρείται σε ανάλογα συστήματα τα οποία είναι προστατευμένα με ηλεκτρονικούς κώδικες καθώς και με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας που τα προστατεύουν από υιούς. Ο Δικτυακός μας τόπος δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας είναι βασισμένες στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει συναλλαγές σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994). Το ηλεκτρονικό εμπόριο με την εταιρεία Αβακιάν επιτρέπει την ασφαλή ηλεκτρονική συναλλαγή αλλά και την άμεση εξυπηρέτηση σας.

Τροποι πληρωμης

Η ιστοσελιδα υποστηριζει δυο διαφορετικους τροπους πληρωμης:

1.Αγορα με αντικαταβολη - Η υπηρεσια αφορα την πληρωμη της παραγγελιας κατα την παραδοση. Εχει επιπλεον κοστος 2€

2.Αγορα με πιστωτικη καρτα 

  • Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.
  • Με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού MasterPass

       ** To MasterPass είναι μία υπηρεσία της MasterCard 

 

Πολιτική επιστροφής 

Η πολιτική επιστροφής της εταιρεία Αβακιάν επιτρέπει τους αγοραστές/πελάτες δια αποστάσεως να επιστρέψουν ελαττωματικά ή μη ελαττωματικά προϊόντα όταν συντρέχουν οι παρακάτω συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ελαττωματικά προϊόντα 

1.Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 12 ημερολογιακές ημέρες

2.Η αίτηση επιστροφής πρέπει να γίνει γραπτώς με e-mail 

3.Το προϊόν να μην έχει ανοιχθεί η χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη αλλά να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία σας αποστάλθηκε

4.Η απόδειξη αγοράς να περιλαμβάνεται στην επιστροφή του προϊόντος  

Σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι ελαττωματικά ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επαναλάβει την παραγγελία και η εταιρεία θα χρεωθεί τα έξοδα αποστολής. Επίσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων από την πληρωμή που έχει κάνει ή την επιβολή μιας καινούργιας αγοράς. Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την επιστροφή χρημάτων τότε τα χρήματα θα επιστραφούν στον λογαριασμό από τον οποίο έγινε η αγορά. Η εταιρεία Αβακιάν δεν αναλαμβάνει ευθύνη ούτε υποχρέωση επιστροφής και αποζημίωσης για προϊόντα τα οποία έχουν σταλεί και έχουν ανοιχθεί από τον πελάτη. 

Μη Ελαττωματικά Προϊόντα

1.Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 8 ημερολογιακές ημέρες

2.Η αίτηση επιστροφής πρέπει να γίνει γραπτώς με e-mail 

3.Το προϊόν να μην έχει ανοιχθεί η χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη αλλά να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία σας αποστάλθηκε

4.Η απόδειξη αγοράς να περιλαμβάνεται στην επιστροφή του προϊόντος  

Η εταιρεία Αβακιάν έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση επιστροφής από τον πελάτη/αγοραστή για ελαττωματικά και μη ελαττωματικά προϊόντα. Η απόφαση θα εξαρτηθεί από τον Δικαιούχο μετά την εξερεύνηση αιτήματος από τον αγοραστή. Οι λόγοι για τους οποίους μια αίτηση είναι δυνατό να απορριφτεί θα γνωστοποιηθούν στον αγοραστή μέσο email ή ταχυδρομικώς.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 

 

 

Πελάτες

Οροι χρησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΒΑΚΙΑΝ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

Δαγκλή 2, Κατερίνη, Πιερια, Ελλαδα.

  •  23510 77275
  •  23510 29808
  •  6947 606009
  •  support@avakian.gr

© Copyright 2018 ΑΒΑΚΙΑΝ - All rights reserved.
GV - Development & SEO